Listopad 2015

TT - Život bez kouzel (Nesmyslnost mysli)

18. listopadu 2015 v 20:05 | Nhoriel |  Básničky

Nesmyslnost mysli

Padnul k zemi marnivý jas duhy,
i stříbro hvězd opustilo klenbu hůry.
Lidské dlaně unaveně upustily pluhy,
čas zbavil zemské velikány svrchní kůry.

Sám. Sám kráčel tichým šerosvitem
a zraky jeho zřely pouze zář a tmu.
Oběti chladné padlé v boji lítém
teď s pláčem tlející vně konce snu.

A smutkem skrápěl mrázné chvíle,
neb bratr krve bratru sokem náh.
Taktně odpluly vší vzpomínky milé,
nicotná prázdnota pak přešla práh.

Tomu všemu velela slepota duše.